Logistyka e-commerce a przewozy ładunków

2019-01-31

Logistyka e-commerce! Co powinno się wiedzieć o przewozach?

 

Przewóz ładunków ponadgabarytowych w transporcie drogowym jest zatem prawdziwym sportem ekstremalnym. Wskazuje się, że wszelkie zlecenia potrafią być wielkie oraz kosztowne co jest niezwykle zaskakujące. Wielkość ładunku ponadgabarytowego, który to można przewieźć ogranicza tak naprawdę wyobraźnia ludzka i sprzęt jakim to dysponuje przewoźnik, a w szczególności infrastruktura drogowa. Logistyka e-commerce http://oexebusiness.com/e-commerce dokładnie to ukaże. W dzisiejszych czasach to właśnie technologia w produkcji naczep specjalistycznych jest w taki sposób zaawansowana, iż można przewieźć tak naprawdę wszystko. Występują naczepy modułowe, które to składają się z pojedynczych wózków 2-, 3-, 4- bądź na przykład 5-osiowych. Co za tym idzie można je więc łączyć zarówno wzdłuż, jak i również w poprzek nawet po dziesięć czy więcej. W związku z czym jeżeli ktoś pragnie przewieźć dom, można powiedzieć, że jest to do zrobienia.


W kwestii przypomnienia transport ponadgabarytowy czy inaczej mówiąc ponadnormatywny bądź nienormatywny dotyczy tak zwanych ładunków niepodzielnych, które to przewożone są na zestawach drogowych przekraczających więc 16,5 metrów długości i 2,5 metrów szerokości, 4 metry wysokości, a owa waga jest zdecydowanie wyższa niż 42 tony. Jednak w praktyce ładunki są zróżnicowane, a w niektórych przypadkach nietypowe. Podkreśla się, że standard w ukazywanej branży to transport ciężkiego sprzętu budowlanego i maszyn rolniczych, jak i również elektrowni wiatrowych oraz wszelkiego rodzaju zbiorników. Wskazuje się, że jednym z najdłuższych elementów do przewiezienia są więc śmigła wiatraków. Zgodnie z analizą zróżnicowanej literatury przedmiotu przedstawia się, że zdarza się, iż do transportu potrzebne są pewne zestawy drogowe o długości niespełna 67 metrów. Jednak należy mieć na uwadze, że należy znać wymiary ładunku. To właśnie wtedy dobierany jest sprzęt do przewozu, a co za tym idzie wytyczana jest optymalna trasa.Zatem należy postawić pytanie czy warto jest zdecydować się na logistykę e-commerce.


Powszechnie wiadomo, iż nie wszystko da się więc przewieźć drogą. W związku z czym ładunki wysokie transportowane są więc barkami. Przykładowo ukazywane towary z części zachodniej przypływają do portu rzecznego na terenie Opola, a dopiero tam następuje przeładowanie na transport kołowy. Podkreśla się, że w branży ponadgabarytowej wytyczenie tak zwanej optymalnej trasy bywa więc prawdziwym wyzwaniem. W związku z czym takim to przykładem mogą stać się obwodnice – potężne pieniądze inwestowane są w pewne ronda, które dla wszelkich ładunków ponadgabarytowych okazują się bez wątpienia nieprzejezdne. W wielu sytuacjach w czasie transportu istotne jest zdemontowanie ronda. Jedyna droga, po której to wielki ładunek może je pokonać wiedzie na wprost. Wskazówką jest, iż koszt takiego to demontażu ponosi klient, a na występującej trasie na jednym rondzie się nie kończy. Prawdą jest, że to właśnie w Europie Wschodniej Polacy stanowią istotną siłę, jeżeli chodzi o szeroko pojęty transport ponadgabarytowy. Wskazuje się, że samochody przewożące ładunki nienormatywne mają więc najmniejszy możliwy rozmiar opon, które to są stosowane w transporcie drogowym, jeżeli chodzi o logistyka e-commerce.


Najechanie nimi z ładunkiem na wybrany krawężnik kończy się zniszczeniem nie tylko ogumienia, ale również felgi i instalacji elektrycznej oraz pneumatycznej naczepy. Poza tym wybuch opony bez wątpienia rozrywa wszystko w pobliżu. Trudno zatem zrozumieć, dlaczego na terenie Polski z uporem maniaka stosuje się na rondach tak bardzo nieprzemyślane krawężniki i wysepki, zróżnicowanego rodzaju słupki, jak i również znaki drogowe są więc betonowane. W związku z czym najtrudniejsze bez wątpienia jest porozumienie się z urzędnikiem w kwestii poszczególnych pozwoleń na przejazd ładunków nie normatywnych. Jednak nierzadko bywa tak, iż to właśnie ładunek pewien odcinek drogi spokojnie mógłby więc przejechać, ale w urzędach brakuje określonych osób, które to zajmowałyby się stricte ukazywaną tematyką oraz potrafiły to szybko stwierdzić. Poza tym jak nietrudno jest się domyślić, iż przejazd z ładunkiem nie normatywnym nie należy jednak do najszybszych, jeżeli chodzi o logistyka e-commerce. Podkreśla się, że wszystko zależy od tego co nas tak naprawdę czeka na trasie. W związku z czym transport ponadgabarytowy nie dość, iż jest czasochłonny, to jeszcze nie należy do dość tanich. Bowiem uzyskiwanie ekspertyz mostowych, które więc są warunkiem wydania swoistego pozwolenia na przejazd to dla określonych firm ogromny problem. Podkreśla się, że w przypadku jednej trzeba więc liczyć się z kosztem około czterech tysięcy złotych, a przy odpowiednim ładunku potrzebnych ich bywa niekiedy nawet kilkadziesiąt.


Rozważając logistyka e-commerce nie należy zapominać, że pojęcie systemu wymiarowego w opakowaniach należy pojmować jako ograniczony pod względem ilości układ zalecanych i określonych wymiarów dla opakowań transportowych oraz jednostkowych. Bardzo duża różnorodność dla wymiarów opakowań może powodować wiele trudności, z których najistotniejszymi są: produkcja małych serii, która utrudnia mechanizację pracy oraz zwiększenie całej wydajności w parku maszynowym przy równoczesnym zwiększeniu sporej pracochłonności oraz kosztów wytwarzania, jak i konieczność utrzymywania we wszystkich zakładach produkcyjnych sporych zapasów w magazynach opakowań w różnych wymiarach, utrudnianie organizacji zwrotów opakowań wielorazowego użytku, mało efektywne wykorzystanie całych powierzchni magazynów oraz środków transportowych, dodatkowe trudności, które ujawniają się przy wdrażaniu mechanizacji pracy przeładunkowej i magazynowej, irracjonalne zużywanie już deficytowych materiałów na opakowania, które wynika z niedostosowania wskazanych wymiarów tychże materiałów do danych wymiarów produkowanych z nich właśnie opakowań. W nowocześnie rozumianych łańcuchach logistycznych istotna jest koordynacja tych wymiarów oraz wynikający z tego właśnie łańcuch zależności bezpośrednich oraz pośrednich, jeżeli chodzi o logistyka e-commerce.


Podstawowymi częściami tego łańcucha są takie wymiary: powierzchni magazynu, ramp oraz dróg dojazdowych, jak i wrót, czy dźwigów, urządzeń do magazynowania, jak regały i gniazda regałów,  urządzeń do transportu wewnętrznego oraz bliskiego, czyli wózki podnośnikowe oraz unoszące, przestrzeni ładownej dla środków transportowych, a więc wagony kolejowe, jak i samochody ciężarowe, czy ładownie statków oraz samolotów, a także kontenery, palet ładunkowych, również opakowań transportowych i opakowań zbiorczych, także jednostkowych, wskazanych zespołów maszyn do pakowania lub formowania, także ich oprzyrządowania,  materiałów do opakowań w arkuszach, czyli sklejki oraz płyty pilśniowe, jak i płyty polipropylenowe typu „Tekpol”, również papier i tektura, folie oraz blachy. Wszystkie te właśnie wymiary są mocno powiązane oraz współzależne. Ich wzajemne niedopasowanie powoduje ogromne straty, które wynikają z nieracjonalnego zużywania materiałów na opakowania, niedobrego wykorzystania środków transportu oraz powierzchni w magazynach, przewożenia opakowań niewystarczająco wypełnionych, braku możliwości albo trudności w formowaniu spaletyzowanych już jednostek ładunkowych itd. Wskazany wykaz zależności określa, że wymiary opakowań do transportu są związane z tymi wymiarami palet na ładunek, a również uzależnione od wskazanych wymiarów pakowanego elementu lub zastosowanych właśnie opakowań jednostkowych, jeżeli chodzi o logistyka e-commerce.


Wymiary tychże ostatnich są bowiem zależne od wymiarów danego wyrobu, jego kształtów, a także możliwości maszyn dokonujących pakowania. Pod terminem systemu wymiarowego dla opakowań trzeba rozumieć ograniczony pod względem ilości układ zalecanych rozmiarów dla opakowań transportowych oraz jednostkowych. Ogromna różnorodność wymiarów dla opakowań powoduje mnóstwo trudności, z których najistotniejsze to: produkcja w małych seriach, która utrudnia mechanizację pracy oraz zwiększenie całej wydajności w parku maszynowym, przy równoczesnym zwiększeniu całej pracochłonności oraz kosztów dla wytwarzania, także konieczność utrzymywania w wszystkich zakładach produkcyjnych wielkich zapasów magazynowych z opakowań o wielu wymiarach, utrudnienie w organizacji zwrotów opakowań wielorazowego użytku, mało efektywne wykorzystanie całej powierzchni magazynów oraz środków transportu, irracjonalne zużycie wszystkich deficytowych materiałów na opakowania, które wynika z niedopasowania wymiarów tychże materiałów do danych wymiarów tworzonych z nich opakowań - wtedy na uwagę zasługuje logistyka e-commerce. W naszym kraju przyjęto dany system wymiarowy, który opiera się w swych teoretycznych założeniach właśnie na systemie norweskim, tj. ustalającym wewnętrzne wymiary dla opakowań transportowych, w przeciwieństwie do określonego systemu szwajcarskiego, gdzie ustala się całkowite zewnętrzne wymiary wszystkich opakowań transportowych. System ten stworzono w normie PN-78/0-79021 .


Opakowania, czyli system wymiarowy. Podstawą dla systemu wymiarowego dla opakowań transportowych jest mocno uprzywilejowana paleta ładunku o wskazanych wymiarach 800 x 1200 mm;  dla opakowań w kształcie prostopadłościanu obowiązuje bowiem szereg wymiarów wewnętrznych dla opakowań transportowych, jak i szereg wymiarów zewnętrznych dla opakowań jednostkowych; dla opakowań z okrągłym dnem obowiązuje sporo wymiarów zewnętrznych średnic tychże opakowań;  przyjęto pewne teoretyczne założenie, że grubość ścianek w opakowaniu transportowym powinna być więc wprost proporcjonalna do jego całej wielkości oraz wynosić średnio 5% wymiarów dla liniowych opakowań, czyli długość i szerokość albo głębokość; wykorzystanie całej powierzchni ładownej palety poprzez opakowania do transportu z dnem prostokątnym musi właściwie wynosić około 100%; dopuszcza się jednak mniejsze wykorzystanie tejże powierzchni palety, ale nie mniej niż 90%; opakowania te nie mogą zbyt wystawać za obrzeże całej palety, także przepisy muszą się zmieścić w przewidzianym wcześniej luzie, który wynosi +40 mm dla każdego wymiaru liniowego; jako największe rozmiary liniowe dla opakowań transportowych zostały przyjęte pomniejszone o 5 procent wymiary palet 800 x 1200 mm, a jako najmniejszy wymiar graniczny dla opakowań zatwierdzono wymiar 190 mm. Pamiętajmy o tym decydując się na logistyka e-commerce.


Trzeba brać pod uwagę różne cechy wyrobów, od których zależy, czy dane pakowanie pozwoli na ich spiętrzenie. Dotyczy to głównie stanu skupienia towaru, jego masy oraz rozmiarów, kształtu, a także wytrzymałości na nacisk. Bierze się pod uwagę również rodzaj transportu, który zostanie wykorzystany przy danym wyrobie. Kontenery służące do ładowania towarów mają dwie różne pojemności. Pierwszym z nich jest kontener z pojemnością 2 m3. Posiada on układ jezdny, dzięki czemu można sprawnie go przetaczać, jednak nie ma możliwości jego piętrzenia. Drugi kontener o pojemności 4,8m3 posiada uchwyty, które pozwalają na przeładowywanie towaru dzięki urządzeniom dźwigowym. Jeżeli chodzi o ten konkretny model, jego system piętrzenia odbywa się w trzech warstwach. Jest to jednak rozwiązanie, który obecnie wypierają metalowe palety skrzyniowe, a także wielkie kontenery, który są już specjalizowane i uniwersalne, jeżeli chodzi o logistyka e-commerce.


Piętrzyć można także same palety. Jedną z nich jest paleta płaska, której pozioma płyta posiada określoną wysokość. Można ją wykorzystać przy układaniu, piętrzeniu, a także składowaniu dóbr i ładunków, które dzięki niej łatwo się przemieszcza z pomocą wózków widłowych lub unoszących. Palety, które posiadają słupki również umożliwiają ich piętrzenie dzięki odpowiednim poprzeczkom rozbieralnym lub uchylnym. Taka paleta nosi nazwę palety słupkowej. Opakowania, które są potrzebne przy transporcie niewielkich ładunków, dzieli się na dwa systemy piętrzenia. Piętrzenie w kolumnach pozwala na maksymalną masę ładunku do 20kg. Nominalna wysokość takiego paletyzowanego ładunku może wynosić 800, 1000 lub 1200 mm. Opakowania muszą tworzyć płaski poziom górny, nie mogą przekraczać wskazanej wysokości oraz masy brutto, która jest dopuszczona. System krzyżowy zaprojektowano dla ładunków pakowanych luzem albo umieszczonych o określony wcześniej sposób z maksymalną wagą do 50kg. Na ten system składają się opakowania wielokrotnego użytku w kształcie prostopadłościanu razem z ich wyposażeniem. Ten system wyróżnia przede wszystkim przestrzeń ładunkowa oraz użytkowa, które są widocznie oddzielone od siebie, a także powierzchnia wewnętrzna w opakowaniach do transportu, które są płaskie oraz gładkie. To pozwala na szybkie przemieszczanie i przesuwanie zawartości. Jest to także ułatwienie dla mechanicznego napełniania oraz opróżniania w aspekcie logistyka e-commerce.


Istnieją jeszcze pojemniki ładunkowe, które występują w różnych kształtach, wymiarach i konstrukcjach. Są one stworzone w formie pewnych mikrojednostek ładunkowych, które można dowolnie przemieszczać ręcznie lub mechanicznie. Ich spiętrzanie odbywa się w stosy.

Systemy przeładunkowe są urządzeniami przeznaczonymi do rozwiązywania całego rozładunku towaru w magazynach, także w centrach logistycznych, jak i obiektach przemysłowych oraz handlowych w sposób bardzo profesjonalny oraz bezpieczny z zachowaniem wszystkich zasad służących zwiększonej poprawie bilansu energetycznego dla obiektów. Urządzenia takie są przemyślane i zaprojektowane dla realizacji wielu specjalistycznych zadań w sposób wysoce funkcjonalny, także skuteczny oraz ekonomiczny, jeżeli chodzi o logistyka e-commerce. Rampy przeładunkowe z wargą obrotową głównie zapewniają bardzo intensywny przeładunek towaru przy bardzo niskich kosztach eksploatacyjnych. Takie elektrohydrauliczne urządzenie jest kierowane w łatwy sposób tylko jednym przyciskiem . Wciśnięcie tego przycisku włącz dwa siłowniki hydrauliczne, które mają podnieść platformę z danej pozycji spoczynkowej do najwyższego punktu, gdzie następuje uruchomienie całego siłownika hydraulicznego, który powoduje wychylenie się wargi obrotowej. Zwolnienie przycisku zatem powoduje opadnięcie całej platformy rampy aż do podłogi pojazdu. Po ukończeniu całego przeładunku rampa powraca do swojej pozycji spoczynkowej przez ciągłe naciskanie wskazanego przycisku powrotnego ukierunkowanego na logistyka e-commerce. Rampa przeładunkowa z wargą obrotową jest urządzeniem o bardzo niezawodnej oraz wytrzymałej konstrukcji. Wyposażenie tej rampy w dwa siłowniki hydrauliczne do unoszenia platformy gwarantuje wysoką stabilność oraz wytrzymałość rampy. Takie rozwiązanie jest stosowane tylko przez firmy bardzo dbające o wysoką jakość oferowanych przez nie ramp. Rampy z wargą obrotową są dostarczane standardowo z wskazaną nośnością znamionową o wartości 60kN. Rampy z odmienną nośnością znamionową są dostarczane tylko na zamówienie. Rampa przeładunkowa o takiej konstrukcji ułatwia płynne wysuwanie się wargi z bardzo dużą precyzją oraz umożliwia rozładunek samochodu załadowanego aż po brzegi całej naczepy.