Jaką rolę odgrywa badanie tajemniczy klient?

2019-01-18

Zanim zostaną wdrożone badania pt. tajemniczy klient, warto uzmysłowić pracownikom o ważności takiego projektu i o jego celu. Sprawdzanie pracowników i jakości świadczonych w obrębie przedsiębiorstwa usług w ten sposób powoduje, że firma jest w stanie wyłapać szybko popełniane przez nią błędy i usprawniać dział obsługi klientów oraz sprzedaży. Badania tajemniczego klienta są przeprowadzane dość często, jednak nadal wywołują złe emocje w zatrudnionych osobach, czujący się zbyt mocno kontrolowani w takich sytuacjach. Aby takich emocji i pretensji uniknąć, warto jest przeprowadzić z nimi konstruktywną rozmowę i uprzedzić o planach.

 

Badania tajemniczy klient mają przede wszystkim za zadanie sprawdzić kilka rzeczy. A mianowicie to, czy zatrudnieni pracownicy wyrażają się odpowiednio, czy są kulturalni, czy przekazują informacje na temat produktów lub usług, czy mają wiedzę na temat rzeczy, którymi handlują, jakie mają nastawienie do klienta i swojej pracy. Takie sprawy są bardzo trudne do zobaczenia bez przeprowadzenia badań tajemniczy klient, nawet podczas szkoleń pracowników nie ma szans je wychwycić. Dopiero w praktyce można określić, jakie błędy do tej pory popełniała firma i jej pracownicy, co mogło być także przyczyną braku postępów sprzedażowych. Badanie tajemniczy klient http://merservice.pl/uslugi/analiza-danych/ ingeruje również w sprawy ocen organizacji placówek należących do korporacji. W tym porządku na stanowiskach pracy i w punkcie, jak również możliwość poruszania się klientów po placówkach bez większego problemu. Takie oceny umożliwiają podjęcie decyzji na temat dostosowania procedur do zapotrzebowania firm, opracowania zmian, które w należyty sposób będą wpływały na zmiany niedociągnięć w przedsiębiorstwie.

 

Firmy wykonujące badania tajemniczy klient

Na rynku odnajdziemy wiele firm, które realizują projekty i badania, w tym badania tajemniczy klient. Na zlecenie wykonywane są różnego typu próby oceny i wdrożenia zmian, które naprawiają błędy popełnione przez korporacje ze względu na brak pełnej kontroli nad punktami obsługi klienta oraz sprzedaży. Za pomocą badań, firma jest w stanie określić, co jest przyczyną niepowodzeń, jakich doznaje, a reorganizacja po uzyskaniu wyników z badań jest znacznie łatwiejsza.

 

Wdrażanie nowych projektów

Zanim przedsięweźmiemy jakikolwiek projekt musimy określić, czy rzeczywiście będzie on dochodowy i skonstruowany w taki sposób, aby ryzyko niepowodzenia jego wdrożenia było znacznie mniejsze. Badania tajemniczy klient ułatwiają w takim przypadku określenie sytuacji, szczególnie po realizacji zamysłu. Tego, czy się sprawdza, czy trzeba coś poprawić, czy zatrudnione osoby są na pewno kompetentne do wykonywania określonych obowiązków, czy punkty sprzedażowe są rzeczywiście przygotowane odpowiednio względem wprowadzonego projektu. Jeśli tak, to właściciel bez obaw może kontynuować kolejne procedury w związku z projektem, nie myśląc o przeszkodach, jakich można by było uniknąć zawczasu. Tego typu audyty powinny być przeprowadzane dość często, nie tylko w chwili wprowadzenia nowych projektów, ale również przed zmianami i dłuższy czas po ich wdrożeniu.